Binnenschoolse opvang (Sterretjes): Algemeen

Een woordje uitleg...

De initiatieven voor binnenschoolse opvang “Sterretjes” zijn opvanginitiatieven die vanaf september 2005 werken in opdracht van lokale besturen, scholen, scholengroepen,... . Op dit ogenblik verzorgt Infano in 61 scholen en op verschillende locaties te Dilbeek, Wemmel, Affligem, Destelbergen, Machelen, Vilvoorde, Londerzeel, Oppem, Sint-Pieters-Leeuw,  Sint-Agatha-Berchem, Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Halle de opvang voor en na schooltijd, op woensdagmiddagen, op schoolvrije dagen en in een aantal scholen tijdens schoolvakanties.

Naast de opvang buiten de schooluren (ochtend en avond), wordt in een aantal scholen ook de middagopvang verzorgd. Tijdens de opvang buiten de schooluren hebben de kinderen de keuze in vrij spel en waar mogelijk wordt aandacht besteed aan het geven van spelimpulsen. Tijdens de woensdagnamiddag is er een gevarieerd activiteitenaanbod waarbij de verschillende expressievormen aan bod kunnen komen (knutselactiviteiten, dans, spel, beweging, kookactiviteiten, …).

Ook op schoolvrije dagen verzekert Infano de opvang en leggen we de nadruk op geleide (buiten)activiteiten, dit wordt steeds gecommuniceerd naar de ouders. Hiernaast is huiswerkbegeleiding een belangrijke taak voor de begeleiding die werken met lagere schoolkinderen. Zowel de begeleiding, de regiocoördinator, de kwaliteitscoördinator als de regiomanager trachten een goed contact uit te bouwen met ouders en de directies van de scholen, om op deze manier optimaal te kunnen inspelen op vragen en eventuele knelpunten en klachten.