Buitenschoolse opvang (Maantjes): Algemeen

Een woordje uitleg...

Na school verlangt elk kind zich te ontspannen en te spelen. In onze IBO's ('Maantjes') kan het kind KIEZEN met wat, wie maar ook waar en wanneer het wil spelen. Bij Infano is er de mogelijkheid om binnen of buiten te spelen, alleen of met leeftijdsgenootjes plezier te beleven, wat te rusten of zich uit te leven, een babbeltje met de begeleid(st)er te slaan, om samen uit de bol te gaan …

Een gevarieerd aanbod van spelmateriaal voor alle leeftijdsgroepen - staat vrij ter beschikking en maakt het mogelijk dat elk kind een keuze kan maken tussen bewegen, fantaseren, bouwen, knutselen, dansen, enz… in een aantrekkelijke binnen- en buitenruimte. Het meebrengen van eigen speelgoed is overbodig. Daarnaast zorgt een meespelende begeleidster voor de nodige spelprikkels.

Op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en tijdens de vakanties leggen de begeleiders van Infano telkens een gevarieerd aanbod van spelactiviteiten aan de kinderen voor. Wij geven aan de kinderen ook de gelegenheid om huistaken te maken.

Eerste inschrijving

U dient uw kind in te schrijven vóór het de eerste maal naar de opvang komt. Voor elk nieuw ingeschreven kind wordt er namelijk een dossier samengesteld. Dit gebeurt na telefonische afspraak met de teambegeleider-coach.

Het dossier bevat:

  • De schriftelijke overeenkomst met volgende documenten: de overeenkomst, het inlichtingenformulier (bevat alle gegevens van het kind), de domiciliëringsopdracht, het klachtenformulier.
  • Het huishoudelijk reglement.
  • Inschrijvingsgeld: het eenmalige inschrijvingsgeld ten bedrage van 8 euro per kind wordt verrekend bij de eerste factuur.

Op 3 november 2014 opende een nieuwe IBO, namelijk Maantje Merchtem. Deze opvang vindt plaats naast de school in het gebouw van het nieuwe kinderdagverblijf, Nieuwbaan 65, 1785 Merchtem (Peizegem). Meer info kan u vinden op de website in het documentenmapje van Maantje Merchtem.