Groeps-/Gezinsopvang : aanvraagformulier

Inschrijvingsprocedure:

-        U vult het onderstaand aanvraagformulier in.

-        U krijgt via mail een ontvangstbevestiging.

-        Van de regiocoördinator ontvangt U het nieuws of de aangevraagde plaats ontvankelijk verklaard is.

-        De effectieve inschrijving realiseert U door het huishoudelijk reglement (hier) te lezen en deel 2 ervan ingevuld en ondertekend mee te brengen na afspraak met de plaatselijke verantwoordelijke (Teamcoach) naar het kinderdagverblijf.

Algemene gegevens van de aanvrager
Contactgegevens
Adres
Gegevens over uw situatie
Algemene gegevens van het kind
Algemene gegevens uw partner
Gegevens over de situatie van uw partner
Opvangkeuze
Gelieve hieronder je 3 voorkeursinitiatieven te selecteren, we raden aan om ze allemaal in te vullen om je kans op een plaats te vergroten ( zonnetje = groepsopvang > 8 kinderen / Onthaalouders = gezinsopvang < 8 kinderen )
Gewenst opvangplan
!!!! Minimum 3 volle of 5 halve dagen !!!!
voormiddagnamiddagganse daggeen opvang
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag