Groeps-/Gezinsopvang : aanvraagformulier_V2

Inschrijvingsprocedure:

-        U vult het onderstaand aanvraagformulier in.

-        U krijgt via mail een ontvangstbevestiging.

-        Van de regiocoördinator ontvangt U het nieuws of de aangevraagde plaats ontvankelijk verklaard is.

-        De effectieve inschrijving realiseert U door het huishoudelijk reglement (hier of indien het over een opvang in Avelgem gaat hier) te lezen en deel 2 ervan ingevuld en ondertekend mee te brengen na afspraak met de plaatselijke verantwoordelijke (Teamcoach) naar het kinderdagverblijf.

Alleenstaand

Bent U alleenstaande ?

Info Ouder 1
Info Ouder 2
Algemene gegevens van het kind

Is dit een pleegkind ?

Algemene gegevens van het tweede kind

Is dit een pleegkind ?

Gegevens over uw situatie

Is het gezamelijk netto jaarinkomen lager dan 27000€ ? Dit is het gezamelijk inkomen van beide partners (indien van toepassing) !

Voldoet u en/of uw partner aan 1 of meerdere van onderstaande stellingen ?

Heeft werk

Volgt een opleiding die meer kansen geeft op de arbeidsmarkt

Volgt een cursus Nederlands

Volgt een inburgeringscursus

Voldoet u en/of uw partner aan 1 of meerdere van onderstaande stellingen ?

Kan niet voorzien in de eigen basisbehoeften en huishoudelijke activiteiten

Kan geen sociale contacten leggen

Kan zich niet ontplooien

Heeft geen inzicht in tijd en ruimte

Voldoet u en/of uw partner aan 1 of meerdere van onderstaande stellingen ?

Heeft een attest erkende handicap (erkend door VAPH)

Heeft een integratietegemoetkoming

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Ons gezin krijgt begeleiding en het is voor het kind wenselijk om sociaal/pedagogische redenen dat ze overdag opgevangen wordt.

Voldoet u en/of uw partner aan 1 of meerdere van onderstaande stellingen ?

Spreekt ( beperkt) Nederlands en kan een gesprek voeren

Kan voldoende Nederlands en kan een bewijs/attest/diploma voorleggen

Opvangkeuze
Gewenst opvangplan
!!!! Minimum 3 volle of 5 halve dagen !!!!

Opgelet, u kan enkel voor een variabel opvangplan kiezen indien u van uw werkgever een attest hebt ontvangen waarin hij verklaart dat u in ploegen of shiften werkt !

voormiddagnamiddagganse daggeen opvang
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag