Heropening buitenschoolse opvang Wambeek

Het Initiatief Buitenschoolse Opvang Infano Wambeek heropent op 16 december officieel in het oude gemeentehuis in Wambeek. Onder meer de burgemeester van Ternat, Ronald Parys, en de voorzitter van Raad van Bestuur van Infano, Fred Dielens, wonen de heropening bij.

Het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Infano Wambeek, huisde tot voor kort in een pand in de Stenebrugstraat, maar verhuisde eind november naar het vernieuwde pand.

Deze verhuis kwam er op vraag van de gemeente, dat het pand ten dienste wilde stellen voor het Initiatief Buitenschoolse Opvang van Infano. In dit gebouw zijn ook ruimten voorzien waar zowel de basisschool als het verenigingsleven van Ternat gebruik van mogen maken.

 

Grondige renovatie

De gemeente Ternat sloeg de handen in elkaar met Infano vzw om het oude gemeentehuis een grondige renovatie te geven. Het oude gemeentehuis, waar het IBO sinds eind november huist werd volledig gerenoveerd in de termijn van tien maanden door de eigen technische ploeg van Infano. Infano vzw staat zelf in voor de binneninrichting en -afwerking van al haar kinderopvanglocaties. Hieronder vallen onder andere de volledige afbraak- en stripwerken, sanitair, elektriciteit, brandmeldcentrale,…

Dankzij deze grondige renovatie van de binnenkant van het oude gebouw, blijft het sympathieke karakter van de dorpskern van Wambeek behouden.

 

Garantie op kwaliteit

Infano Wambeek staat onder leiding van een team ervaren en enthousiaste kinderbegeleiders en een teambegeleider-coach die zorgen voor een warme en kwaliteitsvolle opvang. Daarnaast wordt het IBO gesteund door een interne kwaliteitscel, die de kwaliteit van de zorg observeert, evalueert en bijstuurt waar nodig.

 

Infano vzw is de grootste privéspeler op de markt van de kinderopvang in België. Infano vzw vangt elke dag 14.000 kinderen op in meer dan 130 locaties, verspreid over meer dan 45 gemeenten.

480 medewerkers zetten zich elke dag in om de kinderen de beste zorgen te geven in kinderdagverblijven, binnen- en buitenschoolse opvang, dienst voor onthaalgezinnen en bedrijfsopvang. Infano vzw heeft ook een eigen studie- en adviescentrum om lokale besturen en kinderopvangdiensten te helpen hun diensten te optimaliseren.

 

Artikels:

http://www.editiepajot.com/regios/19/articles/52076