Specifieke opvang: Bedrijfsopvang - Algemeen

Een woordje uitleg...

Kinderopvang is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse samenleving. Werknemers hebben het ontzettend moeilijk om een combinatie te maken tussen flexibel werken en het vinden van een opvang waar hun kinderen zich goed voelen.

Nu is er een uitweg voor een bedrijf dat kwalitatief hoge eisen stelt voor haar kinderopvang. Infano vzw heeft met de jaren veel ervaring kunnen opbouwen wat kinderopvang betreft en heeft een pakket financiële plannen uitgewerkt voor verschillende vormen van kinderopvang:

 • minicrèches
 • bedrijfscrèches
 • buiten- en binnenschoolse kinderopvang
 • vakantieopvang voor 2.5 tot 12 jarigen
 • occasionele
 • flexibele opvang

De plannen zijn gemakkelijk aan te passen aan zeer uiteenlopende situaties. Infano vzw heeft al jaren ervaring met diverse vormen van bedrijfsopvang. De opvang kan zowel binnen als buiten het bedrijf georganiseerd worden.

 

Algemene Voorwaarden

Opgelet:  wanneer u zich inschrijft, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden!

 • online inschrijvingen zijn definitief en worden aangerekend
 • na het online inschrijven ontvangt u een bevestigingsmail. Deze dient als bewijs van inschrijving.
 • procedure geldig annuleren:onwettige afwezigheden worden aangerekend.
  • Je kan tot woensdag voor de start van de vakantie inschrijven en 1 maand vooraf kosteloos annuleren. Tijdens de vakantie kan je enkel annuleren op vertoon van een medisch attest.
  • het medisch attest/attest verantwoordelijke binnen de 24 uur bezorgen aan de verantwoordelijke (mail, persoonlijk bezorgen, fax,...)
 • facturen worden stelselmatig opgemaakt en verstuurd.
 • facturen dienen uiterlijk 15 dagen na ontvangst betaald te worden met vermelding van het referentienummer.
 • Uitstappen:Aanwezigheden: indien blijkt dat er slechts 2 kinderen zijn ingeschreven, is het mogelijk dat u tijdig wordt doorverwezen naar een alternatieve opvanglocatie binnen de vzw. Deze regel is geldig voor kortere vakantieperiodes en indien er een alternatieve opvanglocatie beschikbaar is in de buurt. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, zal de kost voor die dag door de vzw worden terugbetaald
  • Uitstappen zijn facultatief.
  • opvang op de opvanglocatie blijft gegarandeerd vanaf min. 3 aanwezige kinderen. Indien minder kinderen, dan wordt de opvang op de locatie afgeschaft. Op dat moment heeft men 3 mogelijkheden:
   • of de kinderen alsnog laten meegaan op uitstap.
   • of zelf voor een oplossing zorgen. Indit geval zal de kost voor die dag door Infano vzw worden terugbetaald.
   • of (indien mogelijk) gebruik maken van een alternatieve opvanglocatie binnen de vzw.
 • Warme maaltijden:
  • op sommige locaties kunnen warme maaltijden besteld worden (zie online inschrijvingsdocument). In het geval dat de tarieven ervan vermeld staan op het inschrijvingsdocument, zijn deze supplementen te betalen (zie factuur).
  • bestelde maaltijden zullen aagerekend worden.