Specifieke opvang: Flexibele opvang - Contact

De coördinator van de gemandateerde voorziening Infano vzw is bereikbaar voor alle vragen naar flexibele en/of occasionele opvang voor kinderen vanaf 0 tot 12 jaar via het nummer 02/582.72.62 of via mail gmv@infano.be

Flexibele en occasionele opvang moet steeds aangevraagd worden.

Binnen de dienst voor onthaalouders van Infano vzw kan er ook gezocht worden naar flexibele en occasionele opvang.  De coördinator gaat steeds op zoek naar een passende oplossing.