Specifieke opvang : Gemandateerde opvang - Algemeen

Een woordje uitleg...

Infano vzw is in september 2008 erkend als gemandateerde voorziening voor flexibele en occasionele kinderopvang.
Wij zijn erkend voor drie zorggebieden, namelijk Asse (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel), Dilbeek (Dilbeek-Itterbeek-Schepdaal-Grootbijgaarden) en Liedekerke (Liedekerke-Roosdaal-Ternat-Affligem).

De gemandateerde voorziening heeft een dubbel doel, namelijk een extra aanbod creëren van flexibele en occasionele opvang EN dit aanbod op een overzichtelijke manier aan de ouders bekend maken.

Een flexibel opvangaanbod (voor 7u en na 18u) is nodig voor ouders die:

  • werken buiten de normale openingsuren van de opvang
  • door hun werk of woonverkeer niet in staat zijn om hun kinderen tijdig naar de opvang te brengen of af te halen

Occasionele opvang is meer dan onverwachte en/of tijdelijke opvang. Deze actie is opgestart omdat kansarmen, allochtonen, werkzoekenden en andere kwetsbare gezinnen minder gemakkelijk terecht kunnen in de kinderopvang omdat:

  • moeilijk te voorspellen wanneer er opvang nodig is
  • vaak nood aan kortdurende of opvang op bepaalde dagen

Er zijn dus een aantal redenen om gebruik te maken van de occasionele opvang:

  • ouder werkt niet en start met een opleiding
  • ouder werkt niet en vindt plots werk
  • ouder heeft een sollicitatiegesprek
  • er heerst een acute crisis in het gezin
  • het gezin heeft nood aan een korte draaglastvermindering
  • het kind heeft nood aan opvang buiten het gezin om sociale en/of pedagogische redenen.

De ouders kunnen niet langer dan 6maanden gebruik maken van de occasionele opvang.