Specifieke opvang: Occassionele opvang - Algemeen

Een woordje uitleg...

Kind & Gezin werkte een geïntegreerd totaalplan uit als antwoord op specifieke noden voor opvangvragen van gezinnen in kansarmoede, werkzoekende, allochtonen en andere kwetsbare gezinnen.

Occasionele kinderopvang zijn plaatsen die enkel en alleen kunnen worden vrijgehouden voor gezinnen die om bepaalde redenen nood hebben aan kortdurende opvang van maximum 6 maanden:

 • de ouder werkt niet en start met een opleiding
 • de ouder werkt niet en vindt plots werk
 • de ouder neemt deel aan een sollicitatiegesprek
 • er is een acute crisissituatie in het gezin
 • het gezin heeft behoefte aan een korte draaglastvermindering
 • voor het kind is om sociale en/of pedagogische motieven gedurende de dag opvang en begeleiding buiten het eigen gezin wenselijk.

Bij groepsopvang :  kinderopvang 0 - 3 jaar

Erkende kinderdagverblijven: op plaats van beschikbaarheid

Bij IBO : kinderopvang 2,5 - 12 jaar

 • IBO Maantje Wambeek: Stenebrugstraat 3 te 1741 Wambeek - T 02/581.04.64
  Voor meer info en vragen hierover kan u terecht bij de teamverantwoordelijke: @ maantjewambeek@infano.be
 • IBO Maantje Lombeek: Nieuwbaan 10 te 1742 St. K. Lombeek - T 053/67.20.62
  Voor meer info en vragen hierover kan u terecht bij de teamverantwoordelijke: @ maantjelombeek@infano.be