Studie- en adviescentrum: Advies - Doorlichting

Een woordje uitleg...

De ruime, relevante ervaring en kennis die wij als centrum voor kinderopvang jarenlang opbouwden bundelden wij in een studie- en adviescentrum voornamelijk gericht naar steden, gemeenten, OCMW’s, maar is tevens bestemd voor alle andere mogelijke partners.

Een studie rond kinderopvang kan voor volgende verschillende domeinen : groepsopvang, naschoolse binnenschoolse opvang, naschoolse buitenschoolse opvang, alternatieve niet-gesubsidieerde opvang en andere gelinkte onderwerpen rond kinderopvang (infrastructuur, …).

De opdracht is steeds op maat en in dialoog met de samenwerkingspartner.

Een eindrapport is het resultaat met als hoofddoel de werking te optimaliseren en kosten te besparen.

Alle afspraken met de samenwerkingspartner worden gebundeld in een gestructureerde samenwerkingsovereenkomst.