Studie- en adviescentrum : Studie - Pedagogische ondersteuning : Aanbod

Zoek je

  • pedagogisch advies over hoe je best de baby's en peuters in groepjes indeelt?
  • een goede methode om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen na te gaan?
  • tips om een rijk taalaanbod te kunnen aanbieden voor alle kinderen?

Wens je

  • graag met andere verantwoordelijken ideeën uit te wisselen over het pedagogische aanbod, het spelmateriaal van je opvang….?
  • mee te werken aan goede praktijkvoorbeelden voor pedagogische ondersteuning?

Heb je daarnaast ook nood aan

  • vorming op maat in de eigen opvanglocatie of in de locatie van de vzw?

JA???.....

Dan nodigen wij, INFANO, u graag uit voor onze bijeenkomsten van het “Lerend netwerk pedagogisch beleid” waarmee we dit najaar van start gaan.

Concreet:

Binnen het nieuwe decreet moet elke organisator van opvang (gezins- en groepsopvang) van baby's en peuters zijn werking VERPLICHT pedagogisch laten ondersteunen. Dit is zeer zinvol om kwaliteitsvolle opvang te garanderen, maar niet evident te realiseren voor degene die het zonder of met weinig subsidies moet stellen.

Wat is nu juist een “lerend netwerk pedagogisch beleid”?

Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waarbij een vaste groep verantwoordelijken op regelmatige tijdstippen bij elkaar komt rond een gezamenlijk pedagogisch thema. Het is de bedoeling om per sessie telkens één pedagogisch thema uit te diepen door eerst een aantal algemene inzichten over het thema te delen en vanuit deze kennis een haalbaar praktijkbeleid te ontwikkelen, maar bovenal is er ruimte voor ervaringsuitwisseling.

Er worden nieuwe inzichten ontwikkeld en mogelijke oplossingen aangereikt. Op deze manier werkt men aan professionalisering.